konfuzius sagt zitate bilder 2


konfuzius sagt zitate bilderkonfuzius sagt zitate bilder

konfuzius sagt zitate bilder

Erst handelt er, wie er denkt.
Dann spricht er, wie er handelt.


konfuzius sagt zitate bilderkonfuzius sagt zitate bilderkonfuzius sagt zitate bilderkonfuzius sagt zitate bilder